ล้อไนล่อน (Nylon)

ล้อตราม้าขาว 5 นิ้ว ไนล่อน

Wheels: Nylon 

Bearing Type: Roller Bearing 

Size: 5" (125 mm.)

Load Capacity: 125 kg./ caster

Brand: Whotehouse Sperwheels

 

    

    

 

Visitors: 64,483