ล้อ PU (โพลียูรีเทน)

ล้อตราม้าขาว 3 นิ้ว ตลับลูกปืนคู่

Wheels: PU (Blue) 

Bearing Type: Premium Double Ball Bearing 

Size: 3" (75 mm.)

Load Capacity: 80 kg./ caster

Brand: Whotehouse Sperwheels

 

      

      

 

Visitors: 61,914